BESSY z Oravskej Magury

Výstavy:

3 x Výborna CAJC ,


Skúšky

MFV 2 x I cena 64 bodov , MSBJ 2 x I cena 64 bodov, SD I cena 200 bodov

MSBLJ - 2xI.c. 72/64b.


CESSY z Oravskej Magury, vrh C

Výstavy:

výborna


Skúšky

FSMP I cena, BL 2 x I cena,  LS I cena


Dona z Oravskej Magury, vrh D

Výstavy:

výborna


Skúšky

BL I.cena 64 bodov
BSMP II.cena 72 bodov
SD I.cena


Ejmy z Oravskej Magury , vrh E

Výstavy:

2 x výborna CC, oblastný víťaz BOB


Skúšky

MSBL 2 x I cena 72/64
FSMP I.cena 94 bodov
SD I.cena 188 bodov
MSBL 2 x I cena 72/72 - CACIT


Inka z Oravskej Magury, vrh I

Výstavy:

Výborná,


Skúšky

SKHOJ – 4,3,4, MFV – 2xI.c, FSMP – I.c./112b.

DS - I.c. 180 bodov


Iza z Oravskej Magury, vrh I

Výstavy:

veľmi dobrá


Skúšky

SVMP – I.c., MFV – I.c. 72/64b.,BL – I.c.72/64b.


Kony z Oravskej Magury

Výstavy:

VD


Skúšky

SHOJ 2,4,3 FSMP I.c., BL I.c.,


Molly z Oravskej Magury

Výstavy:

V1, OV, VD


Skúšky

SHOJ 2,2,4 FD I.c., FSMP I.c., BL I.c.


Nady z Oravskej Magury

Výstavy:

V, VD, CAJC, KVM


Skúšky

SHOJ 4,4,4 MFV II./I.c., FSMP I.c


Ruby z Oravskej Magury

Výstavy:

V1, CCJ


Skúšky

SHOJ 4,4,4 MFV I.c./N, FSMP II.c., SD I.c