MSBLJ - 13.-15.6.2014 Turá Lúka

Iros z Oravskej Magury - 72/72 b.  CACIT

Majiteľ : Radek Lovas