MSBLJ - 13.-15.6.2014 Turá Lúka

Fredy a Lary z Oravskej Magury 72/72 b, obidvaja CACIT

Majiteľ : Ivan Ďuríček