Chán z Ohradskej

Chán už ako 1,5 ročný absolvoval BL v I.C , FS v I.C, DS v I.C s titulom " DIVIAČAR " . Chán sa stal medzinárodným víťazom duričských skúšok v Českej republike CACIT, CACT a titulom DIVIAČAR. Bol klubovým víťazom duričských skúšok v SR s titulom CACIT, CACT, DIVIAČAR . Zúčastnil sa aj memoriálu F. Sigeta na ktorom obstál v I. C. s titulom CACT, DIVIAČAR. Na MSBLJ získal 2 x CACIT. Celkovo získal 5 x CACIT, 3 x CACT, 4 x DIVIAČAR. Na veľký žiaľ celej rodiny nám Chán uhynul na spoločnej poľovačke po smrteľnom zásahu diviaka.

IN MEMORIAMin memoriam

in memoriam