O naších jazvečíkoch

S chovom jazvečíkov sme začali v roku 1995, keď sme si kúpili šteniatko jazvečíka hrubosrstého CHÁNA Z OHRADSKEJ od chovateľa p. Rosinca. Vtedy sme nevedeli o tomto plemene takmer nič. Postupne sme zisťovali koľko inteligencie , oddanosti ale aj tvrdohlavosti sa v tomto psíkovi skrýva. Časom si nás celú rodinu úplne získal a stal sa tak platným členom našej domácnosti.

Chán už od malého šteniatka preukázoval mimoriadne poľovnícke vlohy. Postupom času sa z neho stával vynikajúci poľovný pes, ktorý nám robil svojimi výkonmi radosť či už na poľovačke, alebo na skúškach. Absolvovali sme s ním veľa skúšok a súťaží s vynikajúcimi výsledkami. Chán už ako 1,5 ročný absolvoval BL v I.C , FS v I.C, DS v I.C s titulom " DIVIAČAR " . Chán sa stal medzinárodným víťazom duričských skúšok v Českej republike CACIT, CACT a titulom DIVIAČAR. Bol klubovým víťazom duričských skúšok v SR s titulom CACIT, CACT, DIVIAČAR . Zúčastnil sa aj memoriálu F. Sigeta na ktorom obstál v I. C. s titulom CACT, DIVIAČAR. Na MSBLJ získal 2 x CACIT. Celkovo získal 5 x CACIT, 3 x CACT, 4 x DIVIAČAR. Na veľký žiaľ celej rodiny nám Chán uhynul na spoločnej poľovačke po smrteľnom zásahu diviaka.

Ďalší náš psík je NIKO Z KRŠŤANSKEJ ZÁHRADY od chovateľa p. Vidličku, ktorý má vynikajúce poľovné vlastnosti. Všetky skúšky absolvoval v I. C t.j. BL, FSMP, BL, MSBLJ. Na skúškach MSBLJ získal 5 x CACIT. Na výstave skončil ako veľmi dobrý a je z neho chovný pes.

Ďalším psíkom je CIFRA ZO SUCHEJ ĽUBICE od chovateľa p. Goliana. Všetky skúšky absolvovala v I.C. - BL, DS, MSBLJ. V roku 2005 skončila na MSBLJ na II. Mieste a získala R CACT a CACIT. Celkovo získala 3x CACIT. Výstavy - 2 x ocenenie výborný - oblastný víťaz. Je to chovná suka.

Ďalším psíkom je náš odchovanec ANDY Z ORAVSKEJ MAGURY, to je naša chovateľská stanica. Tento psík absolvoval skúšky FS - IC, BL - I.C., DS - I.C. Absolvoval tiež Memoriál Fr. Vysloužila, kde skončil tiež v I. C. Výstavu absolvoval ako veľmi dobrý.

Po našej Cifre sme si nechali ďalšie šteniatko sučku BESSY Z ORAVSKEJ MAGURY.Z Bessy vyrástla pená sučka s vynikajúcim osrstením a vynikajúcou povahou. Bessy vyniká v práci na povrchu, má vynikúcu hlsitosť, je veľmi ostrá  vynikajúco pracuje na divičiu zver. Bessy má DS - I.c. / 200 bodov, MSBL - 2 x I.c. Na výstave bola ocenená 2 x výborná s titulom CAJC. e to chovná fenka.

 

Z ďaľšieho vrhu po Cifre so spojenia s Britom JDM sme si nechali suču EJMY Z ORAVSKE MAGURY. Z Ejmy vyrástla veľmi pekná sučka s osrstením tmavý diviak. Je to veľmi ostrá sučka na povrchu, má vynijúce durenie, ostrá je aj v nore. Ejmy ma  DS - I.c., FS - I.c., MSBLJ  - 2x72/bodov CACIT, Ejmy už ako jeden  a pol ročná získala titul CACIT. Na výstave bola ocenená 2 x výborná s titulom CC a oblastný víťaz.


Keď sme si kupovali nášho prvého psíka bývali sme na byte. Teraz bývame v rodinnom dome, takže sme sa rozhodli chovať viac psíkov. Dúfame, že sa budeme aj naďalej rozrástať. Našich plánov do budúcnosti je dosť, záleží od osudu ako sa bude dariť realizovať ich. To, že sme neostali len pri jednom psíkovi je záležitosť celej našej rodiny, pretože bez lásky všetkých členov našej rodiny počnúc deťmi a končiac manželkou by to nebolo možné. Teraz sme jedna veľká nerozlučiteľná partia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rodiny.